קרנות נאמנות

אקסיומה (4B) מניות ת"א 125

5108865

אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות

5108774

אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות 

5108774

אקסיומה (4D) מניות חו"ל*

5132618

אקסיומה אג"ח + 30% (2B)

5107883

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ              מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ

* תאריך תחילת הצעת היחידות הינו ה- 8.2.21 . 
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

החל מיום 31/08/2020, הקרנות דלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות בע"מ משמש בהן כמנהל השקעות חיצוני   עברו לניהולו של מנהל הקרן - סיגמא קרנות נאמנות בע"מ. 

0=0% חשיפה למניות, 1= עד 10% חשיפה למניות, 2= עד 30% חשיפה למניות, 4= עד 120% חשיפה למניות. B= עד 30% חשיפה למט"ח D= עד 120% חשיפה למטח. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ודיווחים מיידים.