קרנות נאמנות

אקסיומה (4B) נבחרת מניות ת"א 125
5108865

אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות

5108774

אקסיומה (0B) אג"ח מדורג ללא מניות 1 
5108774

אקסיומה (2B)3 30/70  
5107883

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ              מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ

1)בתאריך ה 14.9.21 הקרן שינתה את שמה ומדיניותה, לשעבר "אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות".

2)בתאריך ה 2.9.21 הקרן שינתה את שמה ומדיניותה, לשעבר "אקסיומה (4B) מניות ת"א 125".

3) בתאריך ה 2.9.21 הקרן שינתה את שמה ומדיניותה, לשעבר "אקסיומה אג"ח + 30% (2B)". 
אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

החל מיום 31/08/2020, הקרנות דלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות בע"מ משמש בהן כמנהל השקעות חיצוני עברו לניהולו של מנהל הקרן - סיגמא קרנות נאמנות בע"מ. 

0=0% חשיפה למניות, 1= עד 10% חשיפה למניות, 2= עד 30% חשיפה למניות, 4= עד 120% חשיפה למניות. B= עד 30% חשיפה למט"ח D= עד 120% חשיפה למטח. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ודיווחים מיידים.