פרופיל החברה

  אקסיומה בית השקעות הינה חברת ניהול השקעות ייחודית המתמחה בניהול השקעות של קרנות נאמנות ושל תיקי לקוחות.
 

שיטת ניהול ההשקעות

מנהלי ההשקעות עושים שימוש בשיטות עבודה ייחודיות ובתהליכי קבלת החלטות מובנים אשר פותחו באקסיומה. 

שיטות העבודה הייחודיות, המשמשות אותנו מזה שנים, מסייעות בבחירת מניות ואגרות חוב באופן דינאמי ותוך שמירה על עקביות לאורך זמן.

ניסיוננו הרב והכלים המקצועיים הייחודיים העומדים לרשותנו מאפשרים לנו לנהל את רמת החשיפה לשוק המניות באופן רציונאלי ולא רגשי.

 

מנהלי החברה

מנהלי החברה הינם בעלי ניסיון רב בניהול השקעות ובהבנת הצרכים הייחודיים של הלקוח הפרטי והמוסדי
אקסיומה ניהול השקעות בע"מ ("החברה"), עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 
החברה קשורה לתאגידים נוספים, ובעלת זיקה, כמשמעות המונח בחוק, לנכסים המנוהלים על ידם, ובכלל זה, לקסם קרנות נאמנות בע"מ העוסקת בניהול קרנות
. נאמנות ועשויה להעדיף קרנות אלו