top of page

ניהול גמל אישי

 "יודע מי מנהל לך את קופת הגמל וההשתלמות? יודע באילו נכסים מושקע הכסף שלך? כנראה שלא!

כיום, הכסף שלך מנוהל באותה קופה, יחד עם אנשים רבים השונים זה מזה בטעמם, העדפותיהם, רמת הסיכון אותה הם יכולים לקחת וטווח ההשקעה.

כיום, אינך יודע מי מנהל לך את הכסף, מה ניסיונו בתחום ההשקעות והאם תפיסת עולמו המקצועית תואמת לתפיסתך.

כיום, אינך יכול לעקוב  בזמן אמת אחר הרכב הנכסים בהם מושקע כספך וכמובן שאינך יכול לנווט את השקעות קופת הגמל או קרן ההשתלמות בהתאם לצרכיך.

 

תתפלא/י יש פתרון!     "אקסיומה גמל בניהול אישי"!

 

אקסיומה תנהל עבורך אישית, את קופת הגמל וההשתלמות הפרטית שלך. כמובן שתהליך הניהול יהיה מלווה באפיון צרכים אישי והתאמת ההשקעות לצרכיך הייחודיים. לאחר הצטרפותך, תוכל\י בכל עת לעקוב אחר ניהול תיק הגמל והרכב השקעותיו.

מי יכול להצטרף?

 

במידה ויש ברשותך קרן השתלמות בין נזילה ובין שאינה נזילה או קופת גמל נזילה, אשר חסכת בה במעמד "עמית עצמאי"  או אם הינך מעסיק המנהל קופת פיצויים עבור עובדיך וכמו כן, צברת באחד מאפיקים הללו (קרנות השתלמות קופ"ג) סך של מיליון  ₪ לפחות, "ניתן לצאת לדרך" !

 

 

תהליך ההצטרפות

 

צוות אקסיומה ינהל עבורך את תהליך פתיחת ה"גמל האישי"שלך. יאפיין את צרכיך הייחודיים ויתאים את תיק ה"גמל האישי"  אליהם.

 

לאחר שלב אפיון הצרכים, נפתח עבורך קופת גמל \ קרן השתלמות, בה נוכל לנהל את הכסף שברשותך. תיק ה"גמל האישי" ינוהל בחשבון על שמך.

 

"אקסיומה" תוכל לפעול בחשבון, אך ורק, לצורך ניהול ההשקעות. ולך תהיה יכולת בקרה מלאה ויומית על פעילות זו.

אנו נטפל בתהליך העברת הכספים מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותך לתיק "הגמל האישי" שלך תוך שמירה על כל זכויות הוותק והמיסוי הקיימות.

bottom of page