top of page

ניהול תיקי השקעות

אקסיומה מנהלת תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ולחברות. אנו מקבלים תיקי לקוחות חדשים החל מ- 2 מיליון ש"ח.

מנהלי ההשקעות עושים שימוש בשיטות עבודה ייחודיות ובתהליכים מובנים לבחירת מניות ואגרות חוב.

לאקסיומה ניסיון רב בניהול החשיפה המנייתית בתיקי הלקוחות. הכלים המקצועיים הייחודיים העומדים לרשות מנהלי ההשקעות מאפשרים קבלת החלטות רציונאלית ולא רגשית.

לצורך יצירת מגוון רחב ופיזור אופטימלי, נעזרים מנהלי ההשקעות בקרנות "אקסיומה" ובכך, מאפשרים ללקוח פיזור רחב ללא תלות בסכום, נזילות מתמדת ועלויות נמוכות.

ההצטרפות לאקסיומה כוללת שלושה שלבים:

  • איפיון צרכי הלקוח והתאמת תיק ההשקעות (מסלול ההשקעה) בעזרת שיחת היכרות   עם הלקוח ובסיוע מודל ייחודי לבחינת פרופיל הלקוח ותפיסת הסיכון הייחודית לו.

  • פתיחת / הקצאת חשבון על שמו של הלקוח בבנק שלו לצורך השקעות ואישור לאקסיומה לבצע פעילות בחשבון - ייפוי כוח.

  • העברת הסכום המיועד להשקעה לחשבון ההשקעות של הלקוח לצורך הפעילות.

bottom of page